title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד
מזל טוב!!!

בן נולד לניר ועפרי רימוני ביסוד המעלה
ברכות  לכמי ותולי רימוני להולדת הנכד
וברכות למשפחה ביסוד המעלה

בית איילת-השחר