title
title
title
title
title
title
פרס עריכת סרט לקובי נתנאל

קובי נתנאל
האלוף, ממשיך לקצור פרסים. אחרי פרס הסרט הטוב ביותר בחיפה, פרס נוסף והפעם, על עריכה בפסטיבל מאוד חשוב בסאלם ארה"ב.


Thank you very much
Salem Film Fest
for awarding editing award for 'Leaving Paradise'! 🏆
And special thanks to our editor
קובי נתנאל עורך סרטים
The movie is still available online (in US only):
🏅Here are the jury statements: 🏅
The edit was focused and kept the narrative on track with a clear structure, despite the difficulty of many smaller storylines that developed throughout the film.
The story turned on itself, which is a clever structure for creating tension and momentum in the story.
The interweaving of the multiple storylines worked very well and were put to good use in order to create new insights, contradictions and thus tension.
The editor searched and found imagery of quiet moments, subtle eye-movements and other small details that another editor perhaps would've overseen. Yet this editor put it to good use in order to construct the story. That, to me, is what editing is about.
תודה לפסטיבל סאלם בארה"ב על הענקת פרס העריכה לסרט שלנו! 🏆
ותודה מיוחדת לעורך שלנו קובי נתנאל!
🏅מנימוקי השופטים: 🏅
העריכה הייתה ממוקדת ושמרה על מבנה נרטיבי ברור, וזאת למרות הקושי בסיפור של עלילות משנה רבות שהתפתחו לאורך הסרט.
הנרטיב מרענן את עצמו מחדש באמצעות מבנה חכם שיוצר מתח ותנועה קדימה של הסיפור.
שזירתם של קווי העלילה המרובים עבדה היטב מה שהביא ליצירת תובנות חדשות, ניגודיות ומתח.
העורך חיפש ומצא צילומים של רגעים שקטים, תנועות עיניים עדינות ופרטים קטנים אחרים שעורך אחר אולי היה מפספס. אולם עורך זה השתמש בהם היטב על מנת לבנות את הסיפור. זוהי בעיניי מהות העריכה.