title
title
title
title
title
title
אסיפה אגשח 18/4
אסיפה כללית יום ראשון ו' באייר 18/4/2021

סדר היום:

1.  בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.
2. ניהול תמיכה בבנים נסמכים, בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין ויו"ר וועדת צרכים מיוחדים, גדעון פלס

תמצית הנוהל המוצע תישלח במייל. מי שמעוניין בנוהל המלא, או בעותק קשיח, מוזמן לפנות לשובל במזכירות.

האסיפה התקיימה במועדון בהתאם להנחיות התו הירוק.


קלפי  ביום א' 25/4/2021

                                                                          
                                                                                               דנה יוסף
                                                                                               יובל נעמני