title
title
title
title
title
title
מכינים שטחי נטיעה חדשים לאבוקדו / קיץ 2021

שנת תשפ"ב תהייה שנת שמיטה, כלומר, ענפי המטע לא יוכלו לטעת חלקות חדשות אחרי ראש השנה, ספטמבר 2021.
משום כך, מזדרזים ענפי המטע והאבוקדו לטעת את החלקות שתוכננו לנטיעה בשנה זו.
במטע - כבר נטעו זני שזיף חדשים בחלקות שהתפנו.
באבוקדו - מתרחבים לחלקות חדשות במקום שטחי פקאן שנעקרו וחלקות שזיף שנעקרו וסופחו לענף האבוקדו.
החלקות הן בסמוך לכביש 90 באחסניה וליד הסככה שניצבת בשטח זה. 
חלקה נוספת נטיעה תהייה ממערב ל"חורש יריב", בשטח בו נעקרו חלקת פקאן ושיחיי צבר. הענף נוגע כבר ב-1000 דונם.
מאחלים הצלחה לענפי המטע שמובילים את הכנסות האגש"ח בשנים האחרונות.
(בתמונות - הכנת מערכת ההשקיה בחלקות החדשות)
כתב: זהר בר-נץ