title
title
title
title
title
title
נוטעים עוד שטחי אבוקדו / אוגוסט 2021

במבצע, כמו צבאי, ניטעו 70 דונם נוספים של אבוקדו בשלוש חלקות: 
חלקה ליד כביש 90, במקום חלקת הפקאן שליד סככת אחסניה והחלקה בכניסה לשטח "מלטה".
 השתילים יפים והנוטעים עייפים... 
מקווים שתהייה קליטה טובה ונצליח לטפל בשתילים כפי שנדרש.
הענף מתרחב ומגיע, כמעט, ל-1000 דונם.
בהצלחה לצוות , שמקווה להמשיך ולתרום להכנסות האגש"ח.
צאו לשטח ובהליכת הבוקר שלכם, ראו מטע חדש ומבטיח.