title
title
title
title
title
title
אסיפה וקלפי אגשח

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

יום שלישי – כ"ט בתשרי 05.10.2021
בשעה 20:00 – במועדון לחבר

על סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
2. הצגה ודיון בהחלטת וועד ההנהלה 
לגבי הפסקת עבודתו של מנכ"ל העסקים של הקיבוץ.

השתתפותכם חשובה

דנה יוסף, מנהלת קהילה
יובל נעמני, יו"ר

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

תוצאות הקלפי 

הקלפי נסגרה ביום שישי 8/10 בשעה 13.00 
270 חברים השתתפו בהצבעה, מתוך 324 בעלי זכות בחירה 

רוב החברים התנגדו להמשך כהונתו של אסא בתפקיד מנכ"ל הקיבוץ. 

בברכת שבת שלום 

 דנה יוסף וצוות הקלפי.