title
title
title
title
title
title
קלפי אגש"ח - בחירת מנכ"לקלפי אגש"ח

22-23.11.2021

י"ח - י"ט בכסלו תשפ"ב

באמצעות מערכת הצבעה דיגיטליתבחירת מנכ"ל לקיבוץ

מועמדים:

· רן מן

· ארז אגוזי**** נבחר רן מן ברוב קולות המצביעים ***


בברכה,

ועדת הקלפי,

דנה יוסף מנהלת הקהילה