title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

תתקיים ביום שלישי י"ז בטבת 21.12.2021  

בשעה 19:00


על סדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. בחירת מנהלת לגיל הרך:

מועמדת: קמילה ראובן.

3. הצגת הצעה לביטוח בריאות, 

הנושא הזה נדחה לפעם אחרת

מוזמן: ארנון בוכבינדר

    - מנהל תחום פנסיה וביטחון סוציאלי 


בתנועה הקיבוצית. 

נשלח חומר בדואר

בנושא ביטוח הבריאות לקראת האסיפה.

בשאלות ניתן לפנות לחן ולדמן / זיו בר.

השתתפותכם חשובה.

 

נתראה,


            דנה יוסף מנהלת קהילה

                יובל נעמני יו"ר הקיבוץ