title
title
title
title
title
title
בית גדוד העבודה

בשעה טובה הסתיים מבצע התמונות בחלונות "בבית גדוד העבודה".
המבצע כלל ניקיון החזית של הבית והצבת התמונות בחלונות.
את התמונות ציירו סאלי נווה, מוטי גולן ויגאל מירון ועל כך תודה גדולה לשלושתם.
הרעיון וההובלה שייכים לאמנון דותן, והתוצאה יפהפייה ומשנה את פני הסביבה .

קצת היסטוריה של הבית
עם המעבר מאיילת העתיקה לגבעה צפונית לנחל חצור בשנת 1923, הוקם המבנה הראשון בישוב החדש. מבנה דו -קומתי, כדוגמת רפת אירופאית. בקומה התחתונה - הפרות ובקומה העליונה - חבילות הקש והחציר. בעיתות מצוקה בדיור, שוכנו בקומה העליונה חלוצים חדשים
ובימי מאורעות - גם פליטים מיסוד-המעלה ופועלים שסללו את כביש הצפון. אחרי מלחמת ששת הימים הועברו הפרות לסככות פתוחות והמבנה הותאם למגורי מתנדבי חו"ל. מכאן כינויו "בית המתנדבים".צוות שימור אתרים נתן לאחרונה לבית את השם "בית גדוד העבודה", על שם קבוצת הבנייה "אחווה" מגדוד העבודה וסימלה הוא שמוטבע על קירו המערבי של הבניין. בני איילת-השחר וחבריה יזכרוהו תמיד בשמו המקורי - "הרפת העליונה".

צייר: מוטי גולן                                                                                                                         מוטי גולן                                                              

  סאלי נווה                                                                                                                              מוטי גולן  

  

                                                                                                                                                                     
 
יגאל מירון