title
title
title
title
title
title
גינה קהילתית

במסגרת חוגי "מופת", פתחנו חוג "גינון קהילתי" שונה מהמקובל. 
הגינה של מועדון גאי"ה מבוססת על עקרון המיחזור ובנוסף, חיסכון במים וחיסכון במקום.
הגינה, בחלקה תהייה תלוייה על קירות, כשהצמחים נתונים בתוך חומרים ממוחזרים כמו: בקבוקים, מיכלים ממשטחי עץ ועוד.
טפטוף המים מההשקייה יעבור מהמיכלים - העציצים עליונים לאלה שמתחתם.
הגידולים  - ירקות ופרחים.