title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מרץ 2015
זאת התוצאה של הקרה בינואר 2015. 
ענפים שנפגעו והתייבשו נגזמים חזק. עצים שפגיעתם קשה במיוחד משולדים. באביב הגדמים ילבלבו ובמשך הקיץ העץ יחדש נופו.
היבול הבא יהיה רק בעוד שנתיים.