title
title
title
title
title
title
ליל הסדר
ליל  הסדר

נסב לחוג את הסדר ביחד
בערב שבת, י"ד בניסן תשע"ו, 22 אפריל 2016
בחדר-האוכל

נספר יחד ביציאת מצריים,
נשיר, נאכל ונשמח, בחג האביב

התכנסות - החל מהשעה 19:00
תחילת הסדר - בשעה 19:30


נא הביאו את ההגדות ומשקפי קריאה.