title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - אפריל / 1
השלט שלפניכם נמצא באחת התחנות של "הטיול בעקבות השלטים" בחצרו הרחבה של הקיבוץ.
היכן מיקומו?
אם ידועים לכם פרטים נוספים על המסופר בשלט,
נשמח לקרוא את סיפורכם, או לשומעו.


זה השלט במלואו וזה סיפורו של מחנה הנח"ל ששכן במקום בו עומד כיום בית הספר "מבוא הגליל".