title
title
title
title
title
title
תקיעת שופר - ישראל יהוד והילדים
בטקס חגי תשרי תשע"ה בביה"ס "מבוא-הגליל" 
משתתף קבוע ישראל יהוד מאיילת-השחר, התוקע המקצועי שלנו בשופר. 
אליו הצטרפו ילדים מבית-הספר, שהביאו את השופרות שלהם ותקעו ביחד איתו. 
 היות והם עמדו משני צידי הקהל, הצילום קצת "מתרוצץ" ביניהם לבין ישראל שעל הבמה.... 
בשטח, האפקט היה אדיר - מרגש ומרומם נפש.