title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - אפריל / 4
עבודות חומר מקסימות.
היכן הן נמצאות?
מי האומנים ומה הרעיון?העבודות הללו נמצאות על הקיר המזרחי של בניין הנהלת החשבונות, הבניין הדו-קומתי שבכניסה לקיבוץ. 
את העבודה הכינה כיתת "שפירית"  (בכיתה ו', או ז') ואת המילה שלום כייר אורי משלי.
על פי עדות אימו, יסכה, כנראה, אורי עדיין מאמין בשלום, אף כי עברו עשרות שנים מאז והוא, השלום, לא מגיע ורק מתרחק...