title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אפריל 2015
למרות הקרה הקשה שהייתה בינואר, הפריחה במטע הצעיר יפה ומבטיחה. זו שנה ראשונה, אחרי שנות העורלה ואנו מצפים ליבול טוב.
ובגידולי שדה - ירוק של עגבניות בגידול צעיר, מול צהוב זוהר של חיטה בטרם קציר. חג למראה העיניים!