title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - מאי / 1
הנה הם בני המחזורים הראשונים בקיבוץ,
וכך הם נראו "לפני שנות אלף", כשהצטלמו בחוץ.
לכבוד מפגש הבנים - בנות, הראשונים - הראשונות,
נסו את המשתתפים/ות בתמונה לזהות...

עומדים מימין לשמאל: ישראל שפר, אברהם פפיר, גדעון אטקין,  אסף לנדסמן, יעקב שגב, אפי שינדלר,  דוידקה שחר.
יושבות מימין לשמאל: חיהל'ה כהן-מרקמן, שרק'ה חנוכי,  אמיצה הורביץ- קלווארי, רבקה סולרצ'יק, מרים חבר (האחות של יעקב חבר)