title
title
title
title
title
title
מזג האוויר אצלנו
גשם...

יום חמישי 14.5.2015 3.00 מ"מ

מצטבר חודשי 3.00 מ"מ

מצטבר עונתי 504.7 מ"מ