title
title
title
title
title
title
שיר ישראלי

 ועד שיהיה סרטון מוצלח יותר עם בנות כיתה ה - 
זהו "הסרטון הרשמי" של בית-הספר "מבוא-הגליל" ללימוד התנועות!!! בהצלחה!
מוזיקה
'Shir Israeli' מאת Makhelat Sheba & Shlomo Gronich (שלמה גרוניך) (iTunes)

מיד אחרי סרטון זה מופיע סרטון ההדגמה של השיר בביצוע בנות כיתה ה' במבוא-הגליל.