title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - מאי 3 / 2015
כל שרצינו להשיג בחידות, הוא לגרום לאיילתים להכיר את הסביבה הקרובה לנו,
לעודד את המטיילים ללכת בשבילים הקרובים, שהם כל-כך שלנו.
גם המקום הזה, בו חיו, סביר להניח, תושבים, אולי רועי צאן,
מן הסתם, נמצא לו אי-שם, לא רחוק מקיבוצנו כיום.
היכן המקום ומה סיפורו?

המערה נמצאת על גבעת הכראד. כיום מיקומו של "חורש יריב", או "גבעת יריב" לזכרו של יריב עברי, שהיה מורה לטבע, מוערך ואהוב מאוד בבית הספר. ילדי  בית-הספר "מבוא הגליל" הנציחו את זיכרו במקום.
בעבר - מיקומו של הכפר הערבי כראד-אל-רנאמה שנעזב במלחמת השיחרור. יתכן כי המערה שימשה מקום איכסון לצאן.