title
title
title
title
title
title
הפנים שעשו את העונה 2014
לפניכם סרטון שמעלה למסך את גימלאי איילת בטיולים, באירועים, בשמחות -
רוצים להחכים עצמכם בהיכרות עם הפנים -
זו ההזדמנות!