title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - יוני / 3 2015
זה לא רחוק מאיתנו,
בסמוך למשהו מאוד שלנו...
היכן ולמה מרמז?


העמוד ניצב ליד שער הכניסה לשטח האבוקדו במלחה. הסמל הוא סימלה של חברת "מקורות".
כאן נמצאת תחנת שאיבת המים של מקורות. במקום יש מאגר מים תת-קרקעי גדול, שמספק 400 קוב מים לשעה.