title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - יולי / 1 2015
רכובים על סוסים בגאון,
את דגל הלאום הם נושאים באון.
מי הם הרוכבים? מהו האירוע?