title
title
title
title
title
title
הודעה לחיילים שלנו
חיילים והורי חיילים בחג המאה !

אם יש צורך במכתב מיוחד עבור מפקדי היחידה,
בכדי לשחרר אתכם הביתה לחג המאה/ראש השנה –
ניתן לקבל מכתב כזה אצל אלון אדרת

רוצים את כולכם איתנו בחג

ו.בנים