title
title
title
title
title
title
קישור לפעילויות מועדון הערב השנה

40 ערבים התאספנו השנה למפגשי "מועדון הערב".
40 תוכניות שונות, במגוון גדול של נושאים ואנשים שהציגו אותם בפנינו.
חלקם עם יותר משתתפים, חלקם עם מספר מועט יותר של מתעניינים, אבל זה, כמובן, רק טבעי.
מצורף קישור לרשימת כל המפגשים שהתקיימו בשנה זו - תשע"ה