title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 3 2015
לאחר זמן רב, שהאיילות בכניסה הצפונית "איבדו" את זנבותיהן, (בסיוע של אנונימוס...)
הן ניצפו לאחרונה עם זנבות חדשים וצבען בוהק כבראשונה.
ותודה על כך ליגאל, שאינו נלאה ולו לרגע...