title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - אוגוסט 3 2015
"הורה עלי, עלי, אש הדליקי בליבי"...
היכן, לדעתכם, נערך המחול הסוער?
מה הם הבניינים הנצפים במרחק?
מי הם הרוקדים ולכבוד מה האירוע?
כל סברה תתקבל בברכה, גם אם אין מי שיעדכן בעובדות.
מתוך דיון שהתנהל בסוגייה הנ"ל בפייסבוק האיילתים:


דרור גלילי: האקוודוקט (תעלת המים מבטון)נבנה בראשית שנות השלושים ואילו תמונה זאת צולמה בערך ב1945-6.האנשים בצילום לפי מיטב שיפוטי אלו חברי הכשרת הפלמ"ח ששהתה במשק בימים ההם. שבועיים בחודש עבדו בענפי המשק ושבועיים התאמנו כמו כל הכשרות הפלמ"ח בארץ. נ.ב. ,הבית למעלה באופק הוא הרפת שנבנתה ב 1923-4 ע"י פלוגת "אחווה" מגדוד העבודה כמובן, אך זה לא בית גדוד- העבודה.

עמיר שי: נראה שכל פעם שסבינו וסבתותינו לא בנו משהו או נלחמו הם פצחו במחולות. היו ימים.

‏סביר להניח שקשור לפלמ"ח שחוגג בימים אלו 75 שנים להקמתו

דב צפרוני: א. דרור צודק זוהי הרפת העליונה, לימים בית המתנדבים. נקודה. סוף ויכוח, נקודה . ב. אם התמונה מ45-6 אז אלו יכולים להיות פלמ"חניקים. אם התמונה משנות ה-30 הם יכולים להיות מחברת הנוער מגרמניה. הלבוש נראה של אאורופים. 

דרור גלילי: אפשר להפיק ספר שלם רק על הרפת המיתולוגית המדוברת ועלילותיה. אתרום דבר מה נשכח לספר:

ב-1929 התנפלו ערביי דרום עמק החולה על המושבה העלובה  באותם ימים, יסוד המעלה. שדדו ובזזו מכל הבא ליד, ואף נפגעים בנפש היו שם ומגן איין .כל תושביה המעטים של המושבה פונו לאיילת-השחר ושוכנו זמן מה ברפת המקסימה הזאת בקומה העליונה יחד עם הקש והחציר לבהמות. כל מחסורם סופק ע"י חברי איילת ללא חיוב עד שחזרו לשקם את המושבה הבזוזה שאף הבהמות וכל מה שהיה בחצרות נשדד .מי זוכר את זה היום???? ולכן ראוי להזכיר..

דב צפרוני:  יש להשוות את התמונה עם צילומים של" הבולגרים" כי באמצע ניראית לי אשתו של עזי אשכנזי ומשמאל, אולי אחת מתמונה מפורסמת של ארבעת היפיפיות של הנוער הנ"ל, שמפאת הגיל נשכח לי שמה. לעניין סעיף גימל. מישהו התעקש לקרוא לרפת : בית גדוד וכו',  וכך הבית פתאום קיבל שם חדש שמאידך, לא שייך ומגיסא , רבים קוראים לו כל הזמן כל הזמן  ב"שמו המודרני".

זהר בר-נץ:: א. בנוגע לרפת העליונה - זה שמה וכל יתר ההמצאות הן של מי שלא נולד וגדל כאן. מי שחלב בידיים תחת ניהולה של חביבה לביא, ברפת הזו, לא ישנה את שמה. גם מי שהתחבא בין חבילות הקש, כשדב הג'ינג'י כועס שמפרקים את החבילות.

ב. צרפתי את השלט שכבר עשרים שנה תלוי על הרפת, כדי שדרור יראה שהכל ידוע וכתוב. גם עובדי גדר הצפון שוכנו בעליית הרפת. ולנושא הגרעין הבולגרי:  לברל'ה - שנינו מאותו הכפר. צירפתי את תמונת הבנות: ז'נה, סיצ'ה, מתי וסטלה הבחור , תשאל את ז'נה.