title
title
title
title
title
title
טקס עליית החרת'ים - תיעוד נוסף

עם סיום "העלייה לניג'מאת-אל-סובח נאסף הקהל הרב לרגלי הגבעה לטקס מיוחד.
עמוס, נינו של חיים מרגליות קלווריסקי (שאישר את הקמת הקיבוץ, מטעם הברון ) התכבד לשאת דברים בשם המשפחה (ראו סרטון קודם בטור הסרטונים).
נערכה תוכנית "אמנותית" כשחיוך גדול נסוך על פני הצופים, המשתתפים.