title
title
title
title
title
title
בית הגמדים

תעלומה אופפת את האתר, לדעתה של הארכיונאית, נועה הרמן. האם באמת היו בו גמדים אי פעם?...
ובכלל, לא ברור, לדעתה, מתי נבנתה העמדה.
האם היא כאן משנת 1936, או שרק לקראת מלחמת השחרור נבנתה.
איילת-השחר הייתה תחת איום עוד מסתיו 1947. 
זאב שפר כתב שהקיבוץ נאלץ להקצות כוח אדם לשמירה. 
אנשי החי"ש (צעירי הקיבוץ) גוייסו לתפקידים מחוץ למשק.
העמדה הגנה על הקיבוץ מצד דרום מערב. 
היא חולשת על הכביש מחד, וצופה על משמר הירדן, מאידך. 
משם צפו הלוחמים בתקופת המלחמה על הקרבות במשמר הירדן.

תוספת עדכון של שלום ישראלי:
העמדה בווגאז נבנתה לראשונה במלחמת השחרור, כמוצב חוץ מערבי, במקביל למוצב בכראד, במזרח. אחרי המלחמה נבנתה עמדת הבטון, עם החביות למעלה.