title
title
title
title
title
title
עמוד מח"ד
בשנות השישים, חיפשו איך להילחם בהטיית הירדן ע"י הסורים.
בשנת 1964 מדינת ישראל הגתה תכנית, לפיה מי הירדן יוטו מהתעלה המערבית באזור קיבוץ חולתה, לכיוון הכנרת, 
במטרה ליצור מפעל הידרו-אלקטרי, כלומר, ייצור חשמל על ידי נפילת מים מגובה. 
צינור המים היה אמור לעבור באזור שדות איילת-השחר, ופה היה אמור להיכנס לתעלה שתעבור תחת הרכס מדרום לקיבוץ ועד לאזור אמנון. 
בנחל "אור'" באזור כרכום של היום, היה אמור לקום המפעל ההידרו-אלקטרי סביב מפל מים גדול.
פרוייקט זה נקרא מח"ד – מפעל חולה דרומי, והמבצעה הייתה חברת מקורות.
עמודי הבטון, שניים במספר באזור הקיבוץ, סימנו את תוואי הנחת הצינור. 
חברי הקיבוץ, ביניהם יוסף חרמוני וזהר בר-נץ, זוכרים את הצבת העמודים, החפירות באזור התוואי ובדיקת השטח על ידי מקורות. 
זהר, שהיה אז מרכז המטע, מספר שנטעו את מטע האגסים בהתאם לתוואי הצינור העתידי. 
לצורך עבודות בדיקת התוואי, נסללה מצפון לקיבוץ דרך נוחה, שסייעה מאוד לחברים בהתנהלות השוטפת.
לבסוף עלה הנושא להצבעה בממשלה ולא אושר. 
פרצה מלחמת ששת הימים והשאר כבר ידוע. 
לנו נשאר העמוד בפינת מטע הרימונים ברחלים ד'. 
כשנטענו את מטע התפוחים שם, החלטנו להשאיר את העמוד כזיכרון ל"מלחמה על המים" בשנות השישים.

מקורות: זהר בר נץ, שלום ישראלי, יוסף חרמוני, אתר מקורות.