title
title
title
title
title
title
איילת חוגגת 100 שנים (המשך)
ועוד אירועים הרודפים זה אחר זה...

 25. התערוכה "משפחות בראי הדורות" (ספטמבר 2015)
כהמשך לצילום המשפחות, נפתחה בחדר-האוכל התערוכה – "משפחות בראי הדורות". משפחה, משפחה על דורותיה המשתלבים אלה באלה: סבתא וסבא, אמא ואבא, בנות ובנים, נכדות ונכדים. כן, וגם משפחות של ארבעה דורות נמצאות כאן, באיילת שלנו... חגיגה לעיניים! חדר האוכל לבש פנים שונות, חגיגיות ומזמנות!
על שאר האירועים שחתמו את שנת המאה, ניתן לקרוא בכתבה המסכמת של חגיגות המאה:
חג המאה - "ימים של שכרון חושים" ראש השנה תשע"ו.