title
title
title
title
title
title
מילגת לימודים לחיילים משוחררים

הענקת מלגות לשנת הלימודים תשע"ו למוסדות להשכלה גבוהה

 

 

מועצה אזורית הגליל העליון שמחה להודיע על הענקת מלגות

"קרן הנצחה גרוס לקידום חיילים משוחררים לבני המגזר הפריפריאלי"

ליישובי המועצה האזורית לשנת תשע"ו.

 

הקריטריונים וההרשמה באתר הקרן:

 

www.gruss.org.il

 

 

*תאריך אחרון להרשמה באתר הקרן : 15/12/15

*תאריך אחרון להגשת טופס מלא כולל כל המסמכים הנדרשים:  31/12/15.

* על הסטודנט או נציגו להגיע אישית עם הטופס והמסמכים הנדרשים למשרדנו

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות: יונית קורן  –מזכירת המועצה

או ענת המק -  טל' 04-6816346/626

באמצעות מייל:

yonitk@galil-elion.org.il

לדנה מורן רביד – צעירים וצמ"ד 04-6816698

danam@galil-elion.org.il

פרטים וקישור גם באתר המועצה: www.galil-elion.org.il