מעוף פלוס

�������� �������������� ����������: ������������ ����������

11:00 30/10/2022
אפשרות הצבעה במועדון

קבלת מועמדים חדשים לחברות קלפי במועדון


10:00 30/10/2022
הזמנה לקלפי

הזמנה לקלפי קבלת מועמדים חדשים לחברות


19:00 25/10/2022
אסיפה כללית במועדון

קבלת מועמדים לחברות; אישור ברית פיקוח כרואי החשבון...


10:30 09/09/2022
שנה לפטירתו של זהר בר-נץ

שנה לפטירתו של זהר בר-נץ


21:00 07/09/2022
פגישה בנושא החימום בעץ באיילת

הגעה להבנות בנושא החימום בעץ בקיבוץ


19:00 19/06/2022
אסיפה כללית במועדון

בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה, קבלת מועמדים חדשים לחברות...


19:00 15/05/2022
אסיפה כללית – קרן מילואים, הנהלת עסקית ועוד

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר, בחירת יו"ר ומזכיר אס...


19:00 29/03/2022
אסיפה בנושא ביטוח בריאות

אסיפה בנושא ביטוח בריאות