מעוף פלוס

�������� �������������� ����������: ������������ ����������

19:00 19/06/2022
אסיפה כללית במועדון

בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה, קבלת מועמדים חדשים לחברות...


19:00 15/05/2022
אסיפה כללית – קרן מילואים, הנהלת עסקית ועוד

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר, בחירת יו"ר ומזכיר אס...


19:00 29/03/2022
אסיפה בנושא ביטוח בריאות

אסיפה בנושא ביטוח בריאות