title
title
title
title
title
title
קליטה וצמיחה דמוגרפית
  תמונה יצוגית  
צמיחה דמוגרפית
קליטה באיילת השחר
 
קצר וצומח / אפריל 2021
מתוך יומן מס' 12 / 30.4.2021
 
קצר וצומח / יולי 2020
מתוך יומן הקיבוץ מס' 15
 
קצר וצומח / דצמבר 2019
כותבת יעל מאיר - רכזת הקליטה
 
צמיחה וקליטה
מתוך יומן 1 - ראש השנה שת"פ אוקטובר 2019
 
קליטה וצמיחה
יוני 2019
 
קליטה וצמיחה
ספטמבר 2018
 
קליטה וצמיחה
אפריל - יולי 2018
 
קליטה וצמיחה
ינואר 2018
 
צמיחה דמוגרפית - סקירה
שנה חדשה תשע"ח. אוקטובר 2017
 
קליטה - עצמאות
מאי 2017
 
צמיחה וקליטה שכונת הפקאן
מרץ 2017
 
שכונת הפקאן
ינואר 2016
 
צמיחה וקליטה
מתוך יומן - ספט 2016
 
צמיחה קליטה ובנייה
שכונת הפקאן, אוגוסט 2016
 
צמיחה דמוגרפית
אוגוסט 2014