title
title
title
title
title
title
שעות פתיחה
  מוסד יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'  
כל-בו
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-15:00  
שבת 10.00-13.00
 
מזכירות וגזברות
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00

 
מרפאה /אחות
אחיות - 8:00 - 15:00
משרד - 8:00 - 12:00
 
אחיות - 13:00 - 18:30
רופא - 18:20 - 15:40


אחיות - 
רופא - 
משרד 
8:00 - 12:00
אחיות - 
רופא - 

אחיות - 
רופא - 


 
מרפאה - בדיקות דם
8:00-8:30
בתיאום מראש

8:00-8:30
בתיאום מראש

8:00-8:30
בתיאום מראש

 
מרפאה - קבלת רופא - יש להתעדכן
שעות מרפאה - 13:00 - 14:20
קבלת רופא - 13:00 - 14:20
שירותי משרד - 8:00 - 12:00
בדיקות דם - 8:00 - 8:30

שעות מרפאה - 13:00 - 18:30
קבלת רופא - 15:40 - 18:20

שעות  מרפאה - 8:00 - 13:00
שירותי משרד - 8:00 - 12:00
בדיקות דם - 8:00 - 8:30

שעות מרפאה - 08:00 - 14:00
קבלת רופא - 8:10 - 12:40
שירותי משרד - 8:00 - 12:00

שעות מרפאה - 8:00 - 14:00
בדיקות דם - 8:00 - 8:30

 
גאי"ה ומופת
09:13:00
09:13:00
09:13:00

9:00-13:00
9:00-13:00

 
דואר
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-11:00
 
ספרייה
9.30-14:00


9:00-16:00

9:00 - 16:00

 
ארכיון
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00

 
בריכה - יש להתעדכן במודעון/מקומי או במשרד חדרי אירוח