title
title
title
title
title
title
שעות פתיחה
  מוסד יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'  
כל-בו
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-15:00  
שבת 10.00-13.00
 
מזכירות וגזברות
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00

 
מרפאה /אחות (מעודכן)
08:00-  12:00
רותי  
8:00 - 12:008:00 - 14:00
רותי
8:00- 12:00

אחות
8:00 - 14:00
טיפת חלב 
בתיאום מראש
7:00 - 15:00
14:30 - 19:00
8:00 - 14:00
רותי  
 8:00 - 12:30
טיפת חלב
בתיאום מראש
7:00 - 12:00
 
מרפאה - בדיקות דם
8:00-8:45
בתיאום מראש

8:00-8:45
בתיאום מראש

8:00-8:45
בתיאום מראש

 
מרפאה - קבלת רופא / דוקטור שעאלן מונג'ד8:50-10:30


 16:30-1900

12:00 - 11:00

 
גאי"ה ומופת
09:13:00
09:13:00
09:13:00
 
דואר
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-11:00
 
ספרייה
9.30-14:00


9:00-16:00

9:00 - 16:00

 
ארכיון
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00

 
בריכה - יש להתעדכן במודעון/מקומי או במשרד חדרי אירוח