מעוף פלוס

אישור הורים להשתתפות בפעיליות הקיץ – בלתי פורמלי תשפ"ג

מועד התחלה: יום שלישי , 20/06/2023 , 12:00
מועד סיום: יום חמישי , 17/08/2023 , 16:00
מקום האירוע: חינוך בלתי פורמלי איילת השחר
אהלן לכולם,
אישור הורים להשתתפות בפעילויות הקיץ הוא דיגיטלי השנה,
מילוי הטופס ושליחתו מהווה חתימה על הצהרת הבריאות ואישור השתתפות
נבקשכם למלא אישור נפרד לכל ילד המשתתף בפעילויות הקיץ.
ללא חתימה על אישור ההשתתפות
ילדכם לא יוכל להשתתף בפעילויות הקיץ של החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ,
תודה מראש ושיהיה לנו קיץ נעים ובטוח,
אור צפרוני וצוות החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ

למילוי אישור השתתפות וחתימה – תגללו מטה לכפתור ירוק 'הרשמה'

לקשיים טכניים בהרשמה – טליה
לכל דבר ועניין, אור והצוות

תוכניות הקיץ של כל המרכזים בלחיצה על הקישורים או בקבצים המצורפים מטה 


date=20%2F08%2F2023&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93&voptions=%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%2C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%2C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%AA&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%2C%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94%3A%209.7.2015%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA%2C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA%2C&f10=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%20%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%2C%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9&f11=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%2C%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%2C&f13=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94%2F%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%2C%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA%2C&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%9D%20%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%D7%A8%20%D7%9B%D7%90%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%2C%20%D7%95%D7%9C%D7%90%2C%20%D7%93%D7%9C%D7%92%20%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20(2%20%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA)&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%95%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%95%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%95%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA&f18=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%9E%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%95&f19=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94%20%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%94%2C%20%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%20%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%2C%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%9E%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%AA%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%95&f20=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%9E%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%95&f21=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9C%D7%9E%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%94%3F%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%2C%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&f22=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C&f23=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%A0%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%20%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%A3%2C%20%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%2C%20%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%9E%D7%94%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%A0%D7%A2%D7%96%D7%A8&f24=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f25=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1

מסמכים מצורפים

הצהרת בריאות.docx